Würth bilinredningsfolder

Folder för att förklare inredningskoncept. Tog fram format och 3d-material för att visualisera produkten i ett flöde.

wurt_bilinr_uppslagwurt_bilinr_uppslag

Würth bilinredning mässa

Skisser och koncept för mässmonter på mässan Bilar som jobbar.

massa_v1massa_v1